GALLERY DETAILS LEXUS UX NEW

UX được định vị bên dưới NX và là mẫu xe Lexus đầu tiên được xây dựng trên platform Global Architecture – Compact (GA-C).
lexus-ux-2018-01.jpg
lexus-ux-2018-02.jpg
lexus-ux-2018-03.jpg
lexus-ux-2018-04.jpg
lexus-ux-2018-05-1.jpg
lexus-ux-2018-06.jpg
lexus-ux-2018-07.jpg
lexus-ux-2018-08.jpg
lexus-ux-2018-09.jpg
lexus-ux-2018-010-1.jpg
lexus-ux-2018-011-1.jpg
lexus-ux-2018-012.jpg
lexus-ux-2018-013.jpg
lexus-ux-2018-014.jpg
lexus-ux-2018-015.jpg
lexus-ux-2018-016.jpg
lexus-ux-2018-017.jpg
lexus-ux-2018-018.jpg
lexus-ux-2018-019.jpg
lexus-ux-2018-020.jpg

Không có nhận xét nào